تولید انواع سبد و جعبه های پلاستیک با کیفیت

سبد 18 کیلویی

سبد ابکاری و اسید

سبد برای برداشت زرشک در مزارع

سبد جعبه قفس مرغ زنده

سبد حمل قارچ

سبد حمل مرغ منجمد و مرغ گرم

سبد حمل مرغ گرم سبد دو کیلویی

سبد حمل میگو

سبد سبزی خرد کنی

سبد قارچ و ورمی کمپوست

سبد مخصوص برای انبار و ابزارالات

سبد مخصوص حمل لبنیات(پری پک)

سبد هیئت و پخش غذا

سبد پلاستیک

سبد پلاستیک حمل خرما

سبد چهل کیلویی ماهی قزل الا

سبد کاهو 20 و 35 کیلویی

سبد کشمش,طبق کشمش

قفس حمل مرغ زنده

تماس با شرکت
شایان اعتماد