تولید انواع سبد و جعبه های پلاستیک با کیفیت

سبد 18 کیلویی

سبد ابکاری و اسید

سبد الایشات دام و طیور

سبد انار

سبد برای برداشت زرشک در مزارع

سبد جعبه قفس مرغ زنده با کیفیت

360,000 ریال

سبد حمل ابزیان سبد چهل کیلویی

سبد حمل قارچ

سبد حمل مرغ منجمد و مرغ گرم

سبد حمل مرغ گرم سبد دو کیلویی

سبد قارچ و ورمی کمپوست

سبد مخصوص برای انبار و ابزارالات

سبد مخصوص حمل لبنیات(پری پک)

سبد هیئت و پخش غذا

سبد پلاستیک

سبد پلاستیک حمل خرما

سبد کاهو 20 و 35 کیلویی

سبد کشمش,طبق کشمش

قفس حمل مرغ زنده

تماس با شرکت
شایان اعتماد
محصولات مشابه